Jan's BILUTLEIGE
Vi kan tilby utleigebilar av ulike storleikar.

Kontakt oss for pristilbod:
Jan: tel 970 82 373
Kjetil: tel 410 42 607

Mail: bilutleige@jansbil.no